SV thermomix safetyproject swedish

Ytterligare skyddsinstruktioner
för din Thermomix®-anordning

Våra produkters kvalitet och vår kundnöjdhet - som bland annat omfattar dig - har alltid varit högsta prioritet för oss på Vorwerk. Vår kvalitetshantering och våra stränga säkerhetssystem har utformats för att säkerställa att vi genomgående uppfyller Vorwerks högt ställda kvalitetsmål. Detta gäller i synnerhet för Thermomix®.

Med mer än 8 miljoner sålda TM6 och TM5-anordningar runt om i världen har Thermomix® varit mycket populärt i många år och har i särklass det högsta antalet sådana matberedare på marknaden. Som en direkt försäljningsorganisation har vi dessutom ett tätt förhållande med Thermomix® rådgivare och kunder världen över. Detta gör det möjligt för oss att identifiera sällsynta problemområden som kan försämra användningen av Thermomix® i ett mycket tidigt skede.

Vi har uppmärksammat ett fåtal fall på marknaden där ett problem har uppstått i samband med användning av Thermomix®. Som en förebyggande åtgärd har vi därför beslutat oss för att utfärda en frivillig offentlig varning den 23 augusti 2022 om detta problem som potentiellt skulle kunna uppstå.

     

Vad vi har uppmärksammat och den frivilliga offentliga varningen

När det standardiserade doseringsmåttet förs in i Thermomix®  TM6, sitter det åt tätt i locket vilket förhindrar det från att trilla ut när blandningsskålens lock tas bort. Doseringsmåttet på TM6 är utformat så att tillräcklig ånga från blandningsskålen kan sippra ut från kanterna i samband med tillagning eller sjudande. Under tillagningsprocessen, eller när man följer särskilda recept kan emellertid vissa ingredienser flyta upp till toppen, pressas samman och förhindra ånga från att sippra ut.

Under extremt sällsynta förhållanden kan ett förhöjt tryck följaktligen byggas upp i blandningsskålen under tillagning eller sjudning (eller upphettning vid temperaturer på 95°C / 200°F och högre), vilket kan leda till ett plötsligt och okontrollerat spill av varm mat vilket i enskilda fall kan orsaka brännskador.

Det bör under alla förhållanden noteras att sannolikheten för att varm mat sipprar- eller väller ut är väsentligen högre om den fyllnadsnivå som rekommenderas i manualen och som också framgår av insidan av blandningsskålen överskrids.

Lösningen

bimby tm6 peas and simmering basket on top
bimby tm6 peas and simmering basket on top
bimby tm6 peas and simmering basket on top

     

thermomix tm6 soup correct

Undvik att hälla i för mycket i skålen

Den befintliga maximala fyllnadsnivån för blandningsskålen (2,2 liter för Thermomix® TM6 och Thermomix® TM5) måste alltid följas.
 

thermomix tm6 broccoli varoma

Soppor, grytor och sylt

Soppor, grytor och sylt måste alltid tillagas vid en temperatur som inte överstiger 100°C (212°F). För recept som kräver en högre temperatur ska Varoma® användas i enlighet med vad som anges i receptet.
 

thermomix tm6 peas and simmering basket

Recept som kräver en sjudningskorg

Särskilda recept kräver att sjudningskorgen används i blandningsskålen. För dessa recept kan doseringsmåttet fortfarande användas.

Skillnaden mellan doseringsmåttet i TM6 och TM5

Guidad och manuell anpassning av matlagning

int thermomix TM6 product in use woman hands medium

Som en del av den kontinuerliga utvecklingen av Thermomix® har vi redan anpassat recepten som finns i Guidad matlagning för att återspegla detta så att du kan fortsätta laga mat med korrekt användning. Dessutom har programvaran för Thermomix® TM6 uppdaterats och finns tillgänglig via din anordning när du är ansluten till Wifi. Vänligen godkänn den nya uppdateringen av programvaran för att få ytterligare skyddsinstruktioner när du lagar mat utan att använda Guidad matlagnings-funktionen.

Vidare tillhandahåller vi aktivt information om denna frivilliga och förebyggande åtgärd i vår uppdaterade instruktionsmanual på vår receptplattform Cookidoo® och på produktdemonstrationer.
 

     

Guidad matlagning

Anpassning av guidad matlagning för TM6

Manuell matlagning

Manuell anpassning av matlagning för TM6