Koszyk
Decydując się na zakup na 20 rat lub więcej, pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie! Skorzystaj teraz!

Warunki umowy zawartej na odległość – w sklepie internetowym Vorwerk Polska

1. Zawarcie umowy

1.1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie niezobowiązujący katalog dostępny w Internecie stanowiący zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienia można składać jedynie w ilościach detalicznych. Maksymalna ilość sztuk, jaką jaka może zostać zamówiona, podana jest na stronie internetowej.

1.2. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco dodać produkty do koszyka i w każdym momencie zmienić wprowadzone dane przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z ukazujących się w trakcie procesu zamówienia wskazówek dotyczących możliwych zmian. Klikając na przycisk potwierdzający złożenie zamówienia, składają Państwo wiążące zamówienie z obowiązkiem zapłaty na towary znajdujące się w koszyku zakupowym. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas drogą e-mailową potwierdzenie otrzymania przez nas Państwa zamówienia.

1.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia.

1.4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:

 • Klient dodaje wybrany produkt do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
 • Klient może złożyć zamówienie zakładając konto lub bez rejestracji jako gość.
 • Klient posiadający konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Klient, który nie posiada konta musi wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
 • W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących jego osoby: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.
 • Klient wybiera metodę płatności ceny za zamówione produkty.
 • Klient przesyła zamówienie (składa ofertę) klikając w przycisk: „Złóż zamówienie”.
 • W zależności od wybranego sposobu zapłaty, klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
   

1.5. Sprzedawca w odpowiedzi na złożone zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

1.6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 

2. Metody płatności

2.1. Sprzedawca oferuje następujące metody płatności w sklepie internetowym:

a. Płatność przelewem bankowym (PayPro S.A.)
Vorwerk udostępnia dane osobowe kupujących do PayPro S.A. w celu wykonania przez PayPro S.A. na rzecz kupującego oraz Vorwerk usług płatniczych, mających na celu zapłatę za towar/usługę. Po przekazaniu tych danych, PayPro S.A. staje się ich administratorem i przetwarza je niezależnie od Vorwerk. Państwa dane osobowe będą w powyższym zakresie przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu do czasu cofnięcia zgody.

b. Płatność kartą kredytową (PayPro S.A)
Vorwerk udostępnia dane osobowe kupujących PayPro S.A w celu wykonania przez PayPro S.A na rzecz kupującego oraz Vorwerk usług płatniczych, mających na celu zapłatę za towar/usługę. Po przekazaniu tych danych PayPro S.A staje się ich administratorem i przetwarza je niezależnie od Vorwerk. Państwa dane osobowe będą w powyższym zakresie przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu do czasu cofnięcia zgody.

2.2. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności klienta, który wybrał płatność przelewem bankowym (PayPro S.A.) albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail, i wyznaczając Klientowi odpowiedni termin na dokonanie zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy. Nieuiszczenie płatności we wskazanym terminie spowoduje odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy sprzedaży i anulowanie zamówienia.
 

3. Warunki dostawy

3.1. Klient odpowiada za poprawność, kompletność i aktualność danych przekazanych Sprzedawcy w procesie składania zamówienia.

3.2. Produkty zakupione w sklepie są doręczane w postaci przesyłek. Przesyłki doręczane są wyłącznie na terenie Polski. Klienci, którzy chcieliby zamówić dostawę poza granicami Polski, mogą zwrócić się do partnera Vorwerk w danym kraju.

3.3. Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki w wysokości (14,90 zł) w przypadku standardowej przesyłki. W przypadku zamówień o wartości powyżej 200,00 zł standardowa przesyłka jest darmowa. Informacja o całkowitym koszcie zamówienia jest widoczna dla Klienta przed potwierdzeniem zamówienia.

3.4. Informacje dotyczące terminu dostawy danego produktu znajdą Państwo w sklepie internetowym w Warunkach korzystania. W przypadku zamówienia produktów, dla których obowiązują różne terminy dostawy, terminem dostawy całego zamówienia jest późniejszy termin dostawy. 3.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 6 dni roboczych. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą.

3.6. Vorwerk Polska sprzedaje i dostarcza akcesoria oraz urządzenie Thermomix ® Zamawiającemu bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranego podmiotu - usługa DPD lub inna współpracująca z Vorwerk Polska firma spedycyjna/kurierska.
 

4. Szkody powstałe podczas transportu

4.1. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Szybsze zgłoszenie stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 

5. Zgodność towaru z umową i gwarancje

5.1. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za zgodność towaru z umową w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

5.2. Reklamacje można składać:

 • na piśmie na adres:
  Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
  ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@vorwerk.pl

5.3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność towaru z umową, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji/zwrotu pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.4. Sprzedawca odpowiada za zgodność towaru z umową, jeżeli jej brak zostanie stwierdzony przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

5.5. Nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800 pod numerem telefonu: 71 78 07 200 (opłata według taryfy lokalnej). Mogą Państwo również w każdym czasie skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: sklep@vorwerk.pl

reclamation form example vorwerk pl

6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR: www.ec.europa.eu/consumers/odr
 

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. magazyn DSV Solutions, ul. Stachowska 17F, 62-023 Robakowo, e-mail: sklep@vorwerk.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 

8. Skutki odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

cancellation form example vorwerk pl