Ogromne zainteresowanie nakładką krojącą powoduje opóźnienia w dostawach i w jej dostępności.
Koszyk

Warunki umowy zawartej na odległość – w sklepie internetowym Vorwerk Polska

1. ZAWARCIE UMOWY

1.1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie niezobowiązujący katalog dostępny w Internecie stanowiący zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienia można składać jedynie w ilościach detalicznych. Maksymalna ilość sztuk jaką może zostać zamówiona podana jest na stronie internetowej.

1.2. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco dodać produkty do koszyka i w każdym momencie zmienić wprowadzone dane przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z ukazujących się w trakcie procesu zamówienia wskazówek dotyczących możliwych zmian. Klikając na przycisk potwierdzający złożenie zamówienia, składają Państwo wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku zakupowym. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas drogą e-mailową potwierdzenie otrzymania przez nas Państwa zamówienia.

1.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

1.4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:

 • Klient dodaje wybrany produkt do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
 • Klient może złożyć zamówienie zakładając konto lub bez rejestracji jako gość.
 • Klient posiadający konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Klient, który nie posiada konta musi wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
 • W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących jego osoby: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.
 • Klient wybiera metodę płatności ceny za zamówione produkty.
 • Klient przesyła zamówienie (składa ofertę) klikając w przycisk: „Złóż zamówienie”.
 • W zależności od wybranego sposobu zapłaty, klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
   

1.5. Sprzedawca w odpowiedzi na złożone zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

1.6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzają cym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 

2. METODY PŁATNOŚCI

2.1. Sprzedawca oferuje następujące metody płatności w sklepie internetowym (oficjalnym operatorem płatności Vorwerk Polska jest firma Adyen B.V.):

a. Płatność przelewem bankowym (Dotpay)
Vorwerk przekazuje dane osobowe kupujących do Dotpay w celu wykonania przez Dotpay na rzecz kupującego oraz Vorwerk usług płatniczych, mających na celu zapłatę za towar/usługę. Po przekazaniu tych danych Dotpay staje się ich administratorem i przetwarza je niezależnie od Vorwerk. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu do czasu cofnięcia zgody.

b. Płatność kartą kredytową (Adyen)
Vorwerk przekazuje dane osobowe kupujących Adyen w celu wykonania przez Adyen na rzecz kupującego oraz Vorwerk usług płatniczych, mających na celu zapłatę za towar/usługę. Po przekazaniu tych danych Adyen staje się ich administratorem i przetwarza je niezależnie od Vorwerk. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane w tym celu do czasu cofnięcia zgody.

2.2. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności klienta, który wybrał płatność przelewem bankowym albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez klienta.
 

3. WARUNKI DOSTAWY

3.1. Klient odpowiada za poprawność, kompletność i aktualność danych przekazanych Sprzedawcy w procesie składania zamówienia.

3.2. Produkty zakupione w sklepie są doręczane w postaci przesyłek. Przesyłki doręczane są wyłącznie na terenie Polski. Klienci, którzy chcieliby zamówić dostawę poza granicami Polski, mogą zwrócić się do partnera Vorwerk w danym kraju.

3.3. Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki w wysokości (14,90 zł) w przypadku standardowej przesyłki. W przypadku zamówień o wartości powyżej 200,00 zł standardowa przesyłka jest darmowa.

3.4. Informacje dotyczące terminu dostawy danego produktu znajdą Państwo w sklepie internetowym w Warunkach korzystania. W przypadku zamówienia produktów, dla których obowiązują różne terminy dostawy, terminem dostawy całego zamówienia jest późniejszy termin dostawy.

3.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 6 dni roboczych (nie dotyczy zamówień złożonych na urządzenie Thermomix®, wówczas dostawa do Klienta wynosi do 14 dni). Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, lub kartą płatniczą;

3.6. Vorwerk Polska sprzedaje i dostarcza akcesoria oraz urządzenie Thermomix ® Zamawiającemu bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranego podmiotu - usługa DPD lub inna współpracująca z Vorwerk Polska firma spedycyjna/kurierska .

3.7. W Sklepie internetowym Vorwerk Polska można zapłacić przelewem bankowym lub kartą. Koszty wysyłki zamówionych towarów wynoszą 14,90 PLN, przy zamówieniu powyżej 200 zł obowiązuje bezpłatna wysyłka.

3.8. W przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub kartą kredytową koszty wysyłki są wliczane w koszt całkowity zamówienia.

3.9. Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 200,00 zł.
 

4. SZKODY POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU

4.1. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Szybsze zgłoszenie stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 

5. RĘKOJMIA I GWARANCJE

5.1. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

5.2. Reklamacje można składać:

 • na piśmie na adres:
  Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  ul. Na Ostatnim Groszu 3
  54-207 Wrocław
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vorwerk.pl

5.3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

5.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

5.5. Nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00do 18 00pod numerem telefonu: 71 78 07 200 (opłata według taryfy lokalnej). Mogą Państwo również w każdym czasie skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: kontakt@vorwerk.pl
 

6. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

6.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

6.2. Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego syste mu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR: www.ec.europa.eu/consumers/odr
 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Klient jest świadomy, że urządzenie Thermomix® zakupione w sklepie internetowym można nabyć jedynie w zestawie z akcesoriami w skład których wchodzą, naczynie miksujące, nóż miksujący, przystawka Varoma, koszyczek, kopystka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem oraz książka podstawowa „Proste pomysły”. Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni, o którym mowa w punkcie 7.1 dotyczy możliwości odstąpienia od zakupu zestawu. Klient nie ma możliwości odstąpienia w zakresie niektórych elementów zestawu.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław, e-mail: kontakt@vorwerk.pl, telefon: + 48 71 78 07 200) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

 

8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.